1.Գտի՛ր այն հնգանիշ թիվը, որի հարյուրավորը 5 է, միավորը 4, իսկ մնացած
կարգերում գրված է 7:
1) 77475
2) 77574
3) 75774
4) 74775
Որքանո՞վ կմեծանա երկնիշ թիվը, եթե նրա գրությանը ձախից կցագրենք 5
թվանշանը:
1) 5-ով
2) 50-ով
3) 500-ով
4) 5000-ով
Ընտրի՛ր տրված թվերից այն թիվը, որը 6-ի հնգապատիկից մեծ է 10-ով:
1) 21
2) 40
3) 56
4) 60
Ընտրի՛ր տրված թվանշաններից այն թվանշանը, որը տեղադրելով աստղանիշի
փոխարեն` կստանաս անհավասարություն. 7 կմ 50 մ > 7 կմ 4 1մ
1) 4
2) 5
3) 6
4) 7
Ընտրի՛ր այն շարքը, որտեղ թվերը դասավորված են նվազման կարգով:
1) 2466, 5159, 78427, 62436
2) 2466, 5159, 62436, 78427
3) 78427, 62436, 2466, 5159
4) 78427, 62436, 5159, 2466
1
2
3
(4)
5
Անին գնեց 800 գ պանիր: Նա պիցայի համար օգտագործեց այդ պանրի
1
4
մասը:
Քանի՞ գրամ պանիր նա օգտագործեց:
1) 100 գ
(2) 200 գ)
3) 400 գ
4) 600 գ
Ընտրի՛ր այն պատասխանը, որն արտահայտում է 5 կգ 7 գ -ը գրամներով:
1) 507 գ
2) 5700 գ
3) 5070 գ
4) 5007 գ)
Ընտրի՛ր այն պատասխանը, որն արտահայտում է 5 ժ 42 ր-ն րոպեներով:
1) 542 ր
2) 292 ր
(3) 342 ր)
4) 162 ր
Քառակուսու երկու կողմերի երկարությունների գումարը հավասար է 28 սմ:
Գտի՛ր քառակուսու պարագիծը: Նշի՛ր ճիշտ պատասխանը:
1) 14 սմ
(2) 56 սմ)
3) 112 սմ
4) 196 սմ
Նշի՛ր այն գծապատկերը, որի
5
8
մասը ներկված է:
1) 2) 3) (4)
6
7
8
9
10
11- 15-րդ առաջադրանքների ճիշտ պատասխանը գրիր յուրաքանչյուր
առաջադրանքից հետո նշված տեղում:
Հաշվի°ր բեկյալի երկարությունը, եթե նրա կողմերի երկարությունները 15 սմ, 27
սմ, 35 սմ և 43 սմ են:120

Պատ.……………… Հաշվի°ր բոլոր այն երկնիշ թվերի գումարը, որոնց միավորը 2 է:12+22+32+42+52+62+72+82+92=468
Դի°ր փակագծերն այնպես, որ ստացվի հավասարություն:
(3200 : 40 + 20)x 8 = 800
Հաշվի°ր 2536 + 45x(48240 : 80 – 503) արտահայտության արժեքը:
Պատ.7036 Կռահի՛ր օրինաչափությունը և տրված թվերից հետո ավելացրո՛ւ ևս մեկ թիվ: 1, 5, 10, 16, 23. : 16-17-րդ առաջադրանքների լուծման ամբողջ ընթացքը մանրամասն ու հիմնավորված ներկայացրու առաջադրանքներից հետո նշված տեղում: Ուղղանկյան լայնությունը 45 մ է, որը կազմում է երկարության 1 3 մասը: Գտի՛ր ուղղանկյան մակերեսը: Պատ. 6075մ 2 45×3=135մ S=45×135=6075մ 2
Գնացքը երկու օրում միևնույն արագությամբ անցավ 1800 կմ ճանապարհ:
Առաջին օրը նա ճանապարհի վրա ծախսեց 12 ժամ, իսկ երկրորդ օրը՝ 4 ժամ
պակաս: Որքա՞ն ճանապարհ նա անցավ առաջին օրը:

12-4=8ժ 1800:20=90կմ/ժ 12×90=1080կմ Պատ. 1080 կմ:

Մատեմատիկա

Անուն,ազգանուն Դավիթ Մնացականյան

 

1.Գտնել այն թիվը ,որն համապատասխանում է 1 տասհազարյակ+9հազ.+8 հարյուրյակ+2միավոր կարգային գումարելիների գումարին:

1)19812        2)19012       3)19802  4)19120  

2.Որքա՞ն կմեծանա քառանիշ թիվը,եթե նրա ձախից կցագրենք 6:

1)6 անգամ      2)6000 անգամ    3)60 հազարով         4)60000  անգամ                                   3. Ինչպե՞ս կփոխվի տարբերությունը,եթե նվազելին մեծացվի 3-ով:

1)3 անգամ կմեծանա     2)3-ով կփոքրանա   3)3-ով կմեծանա    4)30 անգ.կմեծանա

4.Ընտրի’ր այն թիվը,որը վանդակի փոխարեն դնելով`կստանաս ճիշտ անհավասարություն`     30տ 8ց <30տ □կգ

1)8կգ        2)15կգ           3)950 կգ             4)59կգ

5.Որտե՞ղ են անվանական մեծությունները դասավորված նվազման կարգով:

1)9տ,  7տ,    16տ,   5ց,  25տ

2)8տ3կգ,  9ց,  15տ9ց,   8կգ

3)3ժ56ր,  4ժ,   3օր,  5ժ,  4օր

4)6կմ,   7մ,   20դմ,   20սմ,  10մմ

6.Գտի’ր այն թիվը,որի մեկ ութերորդ մասը հավասար է 29-ի:

1)266           2)160         3)232      4)265

  1. 3ժ 25ր-ն արտահայտի’ր րոպեներով:

1)209ր       2)250ր        3)205ր    4)2500ր

  1. 5կմ 20դմ-ն արտահայտի’ր մետրերով:

1)5002մ      2)5020մ     3)5200մ    4)502մ

9.Ուղղանկյան պարագիծը 84սմ է:Գտնի’ր նրա լայնությունը,եթե երկարությունը 34սմ է:                    1)16սմ    2)8սմ   3)6սմ  4)9սմ

10.Ո՞ր պատկերի երկու երրորդն է ներկված:

 

 

 

 

 

11.48սմ երկարությամբ մետաղալարից  կառուցեցին խորանարդիկ:Ինչքա՞ն էր նրա կողմի երկարությունը:

Պատ`8սմ

12.Կազմի’ր արտահայտություն և լուծիր` 625-ը մեծացրու’ 5 անգամ,գումարի’ր 25 և արդյունքը բաժանիր 10-ի:

(6 2 5 * 5 + 2 5) : 1 0 = 3 1 5

Պատ.`315

 

  1. Հաշվի’ր արտահայտության արժեքը: 7174:34×43-50×16
7 1 7 4 : 3 4 * 4 3 5 0 * 16 =

 

14.Փակագծերը դի’ր այնպես,որ ստացվի ճիշտ հավասարություն:

(40× 18 – 9): 3= 120

15.Կռահի’ր օրինաչափությունը և տրված թվերից հետո գրի’ր ևս 3 թիվ:

2; 3; 5; 9; ……………….

16.Հայրը հավաքեց 30 արկղ խնձոր,իսկ որդին`25 արկղ:Հայրը հավաքել էր 40 կգ ավելի, քան  որդին: Ինչքա՞ն էր հավաքել որդին,եթե յուրաքանչյուր արկղում նույն քանակությամբ խնձոր է տեղավորվում:

 

Պատ.`…………………………………..

 

17.Ուղղանկյան կողմերից մեկը մյուսից 6 սմ-ով մեծ է,իսկ այդ կողմերի գումարը 34սմ է: Գտնել  ուղղանկյան մակերեսը:

Մաթեմատիկա

744)

25*3=75կմ

15*3=45կմ

20*3=60կմ

 

745)

100*3=300կմ

85*3=255կմ

90*3=270կմ

 

746)

800*3=2400կմ

10*12=120կմ

15*8=120կմ

747

Անվանումը ժամանակ արագություն ճանապարհ
Ավտոմեքենա 4 ժ 90կմ/ժ 360կմ
Գնացք 4 ժ 85կմ/ժ 340կմ

 

 

 

748

Լուծում

90*3=270

360-270=90

Պատ․՝90 ։

 

Լուծում

130*30=3900մ

5300-3900=1400մ

750)

Լուծում

2*65=130կմ

2*75=150կմ

130+150=280կմ

 

Պատ․՝280կմ

 

753+

Լուծում

4*245=980

Պատ․՝980 լ

 

Լուծում

3150:210=15ժ

 

756)

42:2=21

42:21=2

42:3=14

42:14=3

42:6=7

42:7=6

757)

2 հազ + 3 հ+1մ=2301

4 hազ․+ 8հ+3 տ +8 մ=4838

3000+100+60+5=3165

3*10000+5*10+2*1=30052

 

761

80

100-120

120-արագ է

762,

Անվանումը ժամանակ Արագություն Ճանապրհ
Ավտոեքենա 3 80 կմ/ժ 240
Ավտոբուս 4 60 կմ/ժ 240

 

 

 

763

Ա)Լուծում

80+20=100կմ/ժ

80*2=160 կմ

2*100=200կմ

200կմ+160կմ=360կմ

Պատ․՝360կմ

 

 

Բ)Լուծում

18-3=15

18*2=36

2*15=30

36+30=66

Պատ․՝66կմ

 

 

768

Լուծում

5*180=900լ

4000-900=3100լ

Պատ․՝3100լ։

 

Լուծում

5000-150*4+120*4=4880

150*4=600

120*4=480

5000-600-4400

4400+480=4880

Պատ․՝4880լ։

 

771)

3023մ=3կմ 23մ

452սմ=4մ 52սմ

324սմ =30 սմ 52մմ

60220գ=60 կգ 220գ

4052կգ=40ց 52կգ

3004կգ=3 տ 4կգ

774

Նուռ 100դր

Տանձ 10դր

A)3*100+10=310դր

 

Նուռ 100դր

Ակցիա նուռ 70դր

Ակցիա նուռ 50դր

Տանձ 90 դր

310-(100+70+50)=90դր

 

Տանձ 35դր

Նուռ 100դր

B)100*2+35*2=270դր

 

Նուռ 100դր

Տանձ 100դր

Խնձոր 30 դր

100+100+30*2=260դր

 

779)

1)85կմ/ժ

2)140կմ/ժ

3)100կմ/ժ

 

780)

780

Անվանումը ժամանակը արագությւն ճանապարհ
Ավտոմեքենա 4 ժ․ 90 կմ/ժ 360
Ավտոբուս 6 ժ. 60 կմ/ժ 360

 

 

 

781,

B)

Լուծում

450:50+450:30=24ր

785

Եթե գումարելիներից մեկը մեծացնենք մի քանիմիավորով, ապա գումարը կմեծանա մեծացրած միավոների քանակով։

 

Եթե արտադրիչներից մեկը մեծացնենք մի քանի անգամ , ապա արտադրայլը կմեծանա մի քանի անգամ։

 

Եթե նվազելին մեծացնենք մի քանի միավորով, ապա տարբերությւնը կմեծանա մեծացրած միավորների քանակով։

 

Եթե հանելին փոքրացնենք մի քանի միավորով,ապա տարբերությւնը կփոքրանա մի քանի միավորով։

ընտանեկան-նախագիծ-մաթեմատիկա4-13-03-20-19-04-20

625)

7:7=1

14:7=2

21:7=3

28:7=4

35:7=5

 

 

627)1*30=30

2*15=30

3*10=30

5*6=30

6*5=30

 

 

635)

6*5=30

8*3=24

30+24=54

 

 

 

Վարժ.588

37:10=3(7 մն)

279:100=2(79 մն)

2579:1000=2(579)

370:10=37

380:100=3(80 մն)

3800:1000=3(800)

548:10=54(8 մն)

2200:100=22

22000:1000=22

 

 

Վարժ.589

ա)245:10=24(5 մն)

 

բ)2415:100=24(15 մն)

 

գ)240015:1000=24(15 մն)

 

643)

840 վ=14րոպե

320 ժ=13 օր 8 ժ

725 ց=7 տ 25ց

452 մմ=45 սմ 2 մմ

255 սմ=2 մ 55 սմ

672 կգ=6 ց 72 կգ

 

651)

Լուծում

130-124=6

6:2=3

 

 

656)

ա)5;10;15;20;25;30;35;40;125;4345;5320

բ)10;20;30;40;5320

 

660)

65=60+5

265=200+60+5

305=300+5

3257=3000+200+50+7

4553=4000+500+50+3

5030=5000+30

65,265.305,5030-5

 

662)

Լուծում

1)3+1=4

2)440:4=110 կմ

3)110×3=330 կմ

 

688)

Լուծում

1)1+3=4

2)40:4=10

3)10×3=30

 

699)

2 պատիկը=6;10;18;20;22;28;30;40;500;1004

 

706)

3 լ 450մլ=3450 մլ

42 լ 50 մլ=42050 մլ

7 լ 700 մլ=7700 մլ

48 լ 7 մլ=48007 մլ

7 լ 77 մլ=7077 մլ

77լ 7 մլ=77007

Վարժ.707

2500 մլ=2 լ 500 մլ

20020 մլ= 20 լ 20 մլ

4050 մլ=4 լ 50 մլ

4004 մլ=4 լ 4 մլ

3000 մլ=3 լ

20005 մլ=20 լ 5 մլ

 

708)

1 բ=200 մլ

1 լ=5 բ

80×5=400 դր

100 մլ=320 դր

32×4=128 դր

Ջաննի Ռոդարի. Թե ինչպես կապիկները ճամփորդեցին

Մի օր կենդանաբանական այգու կապիկները որոշեցին ճամ.որդել, աշխարհ ճանաչել: Որոշեցին ու ճամբա ընկան: Գնացին, գնացին, մի տեղ կանգնեցին ու հարցրին.
-Ի՞նչ է երևում:
-Առյուծի վանդակը, փոկի ավազանն ու ընձուղտի տունը:
-Ի՜նչ մեծ է աշխարհը, ու ինչքա՜ն շատ բան ես իմանում, երբ ճամ.որդում ես:
Շարունակեցին ճանապարհն ու կանգ առան միայն կես.րին:
-Հիմա ի՞նչ է երևում:
-Ընձու.տի տունը, փոկերի ավազանն ու առյուծի վանդակը:
-Ի՜նչ տարորինակ է աշխարհը, ու ինչքա՜ն շատ բան ես իմանում, երբ ճամ.որդում ես:
Նորից ճանապարհ ընկան ու կանգ առան արևամուտին:
-Իսկ հիմա ի՞նչ է երևում:
-Առյուծի վանդակը, ընձու.տի տունն ու փոկերի ավազանը:
-Ի՜նչ ձանձրալի է աշխարհը.  միշտ նույն բաներն են հանդիպում. ու ճանապարհորդելն էլ ոչ մի բանի պետք չէ:
Ու այդպես, նրանք ճամ.որդում էին, ճամփորդում, բայց վանդակից դուրս չէին գալիս, պտտվում էին նույն շրջանում կարուսելի ձիուկի պես: